Coming out IV.

23. října 2006 v 12:32 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
COMING OUT
ÚVOD
K tomuto procesu je nutné dodat, že jeho vývoj je zcela individuální. Jeho délka a intenzita je určována především tím, jak rychle dokáží správně akceptovat nejbližší lidé (zpravidla rodiče) samotnou homosexualitu daného jedince. Primárně tedy nejde pouze o přijetí vlastní homosexuality, ale hlavně jde o sociální přijetí nejbližších, společnosti a očekávání okolí. Tím myslím genderové očekávání společnosti, která u chlapce či u dívky předpokládá určité druhy společenských vzorců chování, se kterými se daný jedinec ztotožní a bude podle nich i jednat. Takový mladý gay či lesba je pod silným tlakem okolí, které očekává, že se bude vyvíjet a chovat určitým průměrným, tedy přijatelně normálním způsobem.
Je to také období, které člověku skýtá nové zkušenosti, poznává nové oblasti svého života, člověk se znovu "učí žít" a to často ve společnosti, která ho více či méně ovlivňuje jak negativně, tak i pozitivně. Ve společnosti, která se jej učí přijímat takového, jakého ho dříve neznala. V této části se zabývám určitými signifikantními znaky tohoto období. Proto, abychom mohli pochopit tento stav, je nezbytné pokusit se vcítit do situace všech zúčastněných. Nelze odsuzovat ani negativní projevy, i když jako primární vodítko musíme mít před očima život dítěte - jedince a to bez ohledu na jeho orientaci. Pravá láska si přece neklade podmínky, aby milovala. Mít druhého rád takového, jaký je, je nejtěžší.
FÁZE COMING OUTU
Není pochyb o tom, že coming out je vysoce zátěžovou situací pro jedince i pro jeho celou rodinu, přátelé i známé. I když reakce mohou být velmi rozdílné, od vcelku bezproblémové akceptace až po úplné odvrhnutí potomka, kamaráda či přítele. Člověk, který neprojde coming outem do konce (tj. k plnému přijetí své odlišnosti, identifikace se svou orientací) nebo žije v prostředí, které je silně homofobní, může u něj docházet k depresím až celkovému psychickému a fyzickému rozkladu osobnosti, ale i k tzv. bilančním sebevraždám, které jsou často pro okolí velkým překvapením. Dospívající gayové a lesbičky mají dvakrát až třikrát větší sklon k suicidnímu chování, 30% sebevražd v adolescentním věku uskuteční právě gayové či lesbičky, kteří prožívají počáteční fáze coming outu. (Janošová 2000) Průběh uvědomování a postupného přijímání své sexuality by se dal rozdělit do určitých fází a stádií vývoje. (dělení podle: Lytchëva 2002)
I. Předemoční stadium: Toto stadium se objevuje v před pubertálním věku. V tomto období se člověk ještě neztotožňuje se svou odlišnou orientací, jde o fázi, kde jedinec svou sexualitu považuje za přirozenou a nad odlišnostmi zatím nepřemýšlí. Touhy či fantazie, které mohou mít i sexuální charakter nejsou většinou pohlavně vyhraněné.
II. Stadium pochybností: V tomto období ( pubertální období ) již jedinec přemýšlí o své sexualitě jako o odlišnosti. Jinak řečeno: ví, že je něco jinak než u ostatních, ale neví, jak si s touto odlišností poradit. V tomto období si začíná mladý gay či lesbička spojovat svou jinou sexuální orientaci se sociálním kontextem, začíná si uvědomovat, jaké problémy mu jeho odlišnost přináší.
III. Stadium přijetí sebe sama: Délka je odvislá od zcela individuálních vlastností daného člověka. Jakým způsobem člověk prožívá toto období, závisí na toleranci jeho sociálního okolí. Pokud jej přijme, pak lépe a snáz překonává své konflikty, které jsou často spojeny i s krizí identity. V tomto období může docházet i k rozvinutí úzkostných stavů až depresí. Pokud se takový jedinec nedostane do péče odborníků může se pokusit i o sebevraždu. U gayů a leseb je daleko vyšší procento pokusů o sebevraždu, právě v období dospívání. Sebevražedné chování může mít častý charakter demonstrativní sebevraždy. (Brzek a kol., 1992)
Riziko sebevražedného činu se může zvyšovat, pokud:
1. příliš záhy jedinec otevřeně objeví svou homosexualitu.
2. je podroben násilí či šikaně ve spojitosti se svojí odlišnou sexualitou.
3. se pokouší řešit své problémy narkotiky či alkoholem.
4. rodina zaujme odmítavé stanovisko, které může být zakončeno až "vyobcováním" z rodinného společenství.
5. se tyto jednotlivé body navzájem kříží.
IV. Stadium vlastní identifikace: Toto období se vyskytuje u většiny homosexuálů až v období dospělosti a je spojené s celkovým přijetím vlastní homosexuality. Jedinec přijímá svoji odlišnou sexuální orientaci za vlastní, jak s negativními, tak i s pozitivními aspekty. Tato fáze je také obdobím, ve kterém gayové a lesby navazují opravdové partnerské svazky.
Coming out se nemusí nastartovat jen v období rané puberty či dospívání, ale může se objevovat i ve středním věku. Takový člověk si nemusí být v období puberty jist svou sexuální orientací. Cítí, že je něco jinak a v nepořádku. Tento stav nejistoty se snaží kompenzovat například heterosexuálními vztahy. Může se stát, že se ožení či vdá, založí rodinu a má děti. Na druhou stranu si musíme uvědomit, jaké silné dilema musí takový člověk prožívat. Mám to říci svému partnerovi, nebo mám lhát? Bohužel tento stav snadno vyřešit nelze. Oba partneři se s touto situací musí smířit. Důležité je si uvědomit, že člověkem s jinou orientací se jedinec rodí a nestává se jím ze dne na den.


OTÁZKY,KTERÉ BY MĚLY PŘEDCHÁZET PŘED OZNÁMENÍM RODIČŮM
Pokud se dospívající jedinec rozhoduje, zda se svým rodičům svěřit se svou odlišnou orientací, měl by si jí být jist. V období dospívání je časté, že adolescenti o své sexualitě přemýšlejí a někdy si s ní nejsou zcela jisti. Pokud takový jedinec trpí depresivními stavy nebo bojuje s pocity viny, měl by s přiznáním počkat. Jak vysvětluji v následují kapitole, může se takový jedinec ze strany rodičů setkat s mnoha otázkami a nepochopením. Proto je důležité, aby se vyzbrojil trpělivostí a byl schopen dialogu. Je třeba počítat s jakoukoli reakcí a je proto důležité, aby byl relativně v dobrém psychickém stavu.
Úvahy o sebevraždě v souvislostis homosex. orientací:
méně než 20 let 48%
20 - 29 let 46%
30 - 40 let 35%
více než 40 let 35%
Jedním ze základních kamenů, na kterých může mladý gay či lesbička v tomto období stavět, je podpora přátel. Je dobré, aby se nejdříve svěřil svým dobrým přátelům. Pokud ho přátelé pozitivně přijmou, může v nich jedinec cítit emocionální podporu a mohou mu pomoci při jeho přiznání rodičům. Dodávání pocitu vlastní důstojnosti z řad přátel je jedna z největších pomocí. Rodiče mohou mít velmi zkreslené informace o homosexualitě a životě gay a lesbické minority. Proto je tak důležitá informovanost. V dnešní době internetu není problém potřebné informace získat. Existují servery, které podávají vcelku fundované informace o homosexualitě, coming outu a problémech spojené s odlišnou orientací. Asi nejdůležitějším aspektem je správný okamžik takového oznámení. Mělo by přijít v období, kdy jsou rodiče relativně v dobrém psychickém stavu, nejsou vyčerpáni z práce apod. Dobré emocionální mikroklima je nepostradatelné. Proces přijetí potomka, který se "přizná" k tomu, že je gay či lesba může být velmi zdlouhavý (většinou trvá od půl roku do dvou let). Proto je důležité, aby se člověk vyzbrojil trpělivostí. Samozřejmě existují i rodiče, kteří svého potomka nepřijmou. Pokud se gay či lesba domnívá, že budou takto reagovat, je dobré udělat přiznání až poté, co bude finančně nezávislý na svých rodičích a bude schopen se o sebe postarat.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama