Gay historie - Řecko VI.

26. října 2006 v 16:09 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
Gayové a lesbičky se v naší historii objevují stále, na co zde chci upozornit je to, že jejich význam, četnost a osobitost v lidské historii je nepopiratelná a přesto na ně zapomínáme nebo záměrně zamlčujeme fakt, že ta či ona osoba byla či je homosexuální. Je zřejmé, že posuzovat člověka pouze podle jeho orientace je omezené, ale stejné je to i s jejím zamlčováním. Mapovat jak se na homosexualitu dívali naši předkové, její vývoj v lidské společnosti, je důležité proto, abychom mohli historické souvislosti lépe reflektovat, správně chápat a poučit se. I přesto je velmi obtížné se v těchto starověkých kulturách orientovat a reprodukovat nám poznané historické odkazy. Uvědomuji si, že se ocitám na tenkém ledě a pokud činím závěry, jedná se zejména o mou interpretaci a to, jak jsem porozuměl pramenům, ze kterých jsem čerpal.
STAROVĚK A GAYOVÉ
O tom, jak starověké společnosti chápaly homosexualitu, se dnes můžeme spíše dohadovat či spekulovat a to zejména na odborně historické úrovni. Můžeme stavět na písemných pramenech, památkách či malbách v chrámech apod. O raně pospolitých či kmenových společnostech, kde čerpat z těchto pramenů není zcela možné, je to s úvahami ještě těžší. I přesto se našly malby v pravěkých jeskyních, které znázorňovaly kopulační pohyby mezi dvěma muži. Lze z toho usuzovat, že se jednalo o ritualizované chování, které mělo magický podtext a tudíž měl tento akt dopomoci k úspěchu při lovu zvěře. Prakticky ve většině kmenových společenstev, kde se homosexualita objevovala, byla přijímána pozitivně, jelikož gay sex či zpodobňování takového aktu bylo spojeno s náboženstvím či magickými obřady. O gay životě, vnímání homosexuality jako jiného vzorce chování a cítění, zde hovořit nemůžeme.
V první významné kultuře, kde homosexualita nebyla spojena pouze s ritualizovaným chováním, byl Egypt. I zde se homosexuální chování objevuje ve spojitosti s náboženstvím, například v příběhu o bohu pouště Sutecha, který se pokusil znásilnit boha nebe Hora. Přesto nebylo takové chování mimo ritualizované obřady trestáno či omezováno, i když nebylo bráno jako běžný projev chování.(Verner a kol., 1997) Zvrat v chápání homosexuality jako něčeho nečistého či špatného se stále více objevuje s postupnou centralizací společnosti. Jedním z prvních zákoníků, který se k homosexualitě staví zády, je Chamurabiho zákoník, kde se praví, že: pokud bude muž obcovat s jiným mužem a takové chování se mu dokáže a bude usvědčen, bude uspán a proměněn v eunucha. (Galán 2003)


STAROVĚKÉ ŘECKO
O starověkém Řecku a homosexualitě se toto již napsalo mnoho a postoje ke gayům a lesbám jsou v dnešní společnosti dosti známé. Přesto jsem si neodpustil alespoň zmínit některé nejdůležitější názorové směry. Nejdůležitějším aspektem této doby je, že byla k těmto osobám více než tolerantní. Odkazy na homosexualitu nacházíme prakticky ve všech nejdůležitějších literárních památkách. S rozvojem filozofie nacházíme i první úvahy o tom, jak vznikl člověk a jeho sexualita. Asi nejznámějším takovým spisem je Platonův (427-347 př.n.l.) spis Symposíon (Hostina). Gay či lesbickou lásku zde vysvětluje jako přirozenou touhu původního člověka, který byl na počátku složen jakoby ze dvou mužů a jelikož se svou obratností a silou blížil Bohům, Zeus se rozhodl, že jej rozdělí na dvě části.(Fanel 2000) Takové bytosti se podle Platóna vyskytovaly ještě ve dvou formách a to z žen a ženo-mužů. Dále dovysvětluje tak, že ženské bytosti po tomto rozdělení hledají svojí druhou polovinu, což je žena a ženo-muž se pak chová jako heterosexuál. V této filozofii je tedy homosexualita přirovnávána k pravým, celým mužům. Dnes mnohem hůře chápeme postoj k sexu s mladými hochy. Pederastie je složenina dvou slov: pais což znamená hoch a erastés je milovník. (Galán 2003) V této době byla velmi rozšířená. Když učitel měl pohlavní styk se svým žákem, bylo toto chování zcela společensky přijímáno. Dnešní význam pederastie je trochu jiný. V Řecku se nejednalo jen o pedofilní chování, ale nejen o sexuální styk. Učitel zde představoval nejen zprostředkovatele vzdělání, ale i vůdce, prostředníka lásky a moudrosti mezi staršími a mladšími generacemi. Jednalo se i o poručnictví jinocha a jeho sociální ochranu. (Galán 2003) Od jinocha se pak vyžadovala poslušnost, vytrvalost a nebojácnost. Pokud hoch svého poručníka svým chováním ponížil, byl tvrdě potrestán. Pederastie byla například v Athénách Solónem začátkem šestého století před naším letopočtem a láska mezi muži zařazena mezi ušlechtilé ctnosti. (Kon 2001)
Homosexualita a pederastie byla rozvinuta prakticky po celém Řecku, i když jednotlivé městské státy se k nim stavěly trochu odlišně. Dalšími důkazy podporující kladný vztah k homosexualitě v tomto období potvrzují například příběh o Diovi, který se zamiloval do nejkrásnějšího chlapce Ganyméda a tak ho unesl k sobě na Olymp, učinil ho nesmrtelným a měl ho za svého souložníka, dále pak příběh boha Apollóna a Hyakintha, Achillea a Patrokla. Dalším dokladem je i prohlášení Xenofonta, který považoval zvláštní oddíl v Thébách, složený pouze z mužských milenců, za neporazitelný. Pravdou však je, že tento cca 300 členný oddíl byl nakonec při boji s Makedonci poražen (338 př.n.l.), ale nikdo se nevzdal ani neutekl. Pokud všichni zemřeli, útěk z bojiště či projev slabosti při boji byly považovány strašnější nežli smrt. (Fanel 2000) Zkrátka a dobře vztahy mezi muži se považovaly za více než jen pouhé sociální příbuzenské svazky.
Podle Galána (2003) to s homosexualitou v tomto období nebylo zas tak jednoduché. Pederastická instituce v sobě skýtala mnohé "nedokonalosti" a spory. Například se mnozí učitelé a zákoníci dohadovali o tom, kdy je ideální věkové rozpětí pro sexuální styk mezi učitelem (erastés) a žákem (eromenos). Obecně se tento věk vymezoval mezi 12. až 18. rokem života tj. obdobím zakončeném dospělostí. Pokud docházelo k sexuálním kontaktům s mladistvým mladším dvanácti let, mohl být takový prohřešek potrestán až smrtí.69
Dalším problémem byla pasivita eromenoa při souloži, jež byla od něj společensky vyžadována a to právě do věku dospělosti, po osmnáctém roce byl žákovi zakázán vstup do gymnázia a to do 25. roku života. V tomto období se totiž chlapec považoval za ne zcela pohlavně zralého člověka. Po dovršení dvaceti pěti let, byl muž společensky dozrálý a jeho sexuální aktivity se měly orientovat již na aktivní sexuální roli. U dospělých mužů se také rozdělovala aktivní a pasivní sexuální role. Společensky bylo pozitivně hodnoceno aktivní chování, zatímco pasivní role se odsuzovala. Tento model se přejal i ve starém Římě, čemuž svědčí i časté nápisy na budovách či epigramy. (Galán 2004)
Pederastická instituce největšího rozkvětu dosáhla v rozmezí 6. do počátku 5. století př. Kr. (Galán 2003) Po tomto období tato instituce společensky upadala a pomalu se přecházelo k jinému modelu výchovy. Pederastie se pak ještě objevovala ve vojenských státech, kde se udržoval kult vojenské výchovy spojené právě s pederastickou. S příchodem křesťanství již o homosexualitě či pederastickém modelu výchovy hovořit nelze. Nicméně odkazy na homosexuální chování, lásky či pederastický kult nalézáme ve většině literárních dochovaných dílech.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Komentáře

1 Karel Lampa Karel Lampa | E-mail | 4. listopadu 2006 v 18:10 | Reagovat

velice zajimava temata hodne vkusne vybrana

2 jarek jarek | E-mail | 16. srpna 2007 v 20:52 | Reagovat

A jak se tenhle film jmenuje?

3 schwupp schwupp | Web | 8. září 2016 v 1:14 | Reagovat

půjčka hned i přes noc ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama