Homosexualita a katechismus XV.

1. listopadu 2006 v 12:56 | D.D. |  HOMOSEXUALITA

Postoje katolické církve

Postoje katolické církve k homosexualitě jsou značně rozporuplné a mohou působit až zmateně. Na jedné straně nabádá katolický katechismus k akceptaci této minority a na druhou stranu je diskriminuje v projevech jejich chování. Myslím si, že nelze přijímat člověka pouze z jedné stránky jeho osobnosti a tu druhou přehlížet. Jak jsem již popsal argumenty, které církev podkládá výkladem z Písma, nejsou jasné. Bohužel církev zastává konzervativní hlediska a změna názorů na tu či onu problematiku je velmi zdlouhavým proces. Možná i proto se od katolické církve mnoho lidí odvrací. Církev nedokáže adekvátně a rychle reagovat na hekticky vyvíjející se společnost.
Co nám tedy říká katolický katechismus?
Článek 2357: "Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby." (Katechismus Katolické církve: Zvon 1995, str. 574) K této části bych neměl prakticky žádné výhrady.
"Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že "homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené". Odporují přirozenému zákonu." (l.c.) Zde bohužel už souhlasit nemohu. Jak jsem již uvedl v předešlých kapitolách, není interpretace Písma jednoznačná. Dalším termínem, který je do značné míry zavádějící, je "homosexuální vztahy". Bible totiž nikde nepředstavuje homosexuální vztahy. Vztah je určitým sociálním a společenským spojením dvou či více osob. Může být sice i chápán jako krátkodobý, ale kdybychom vzali katolickou argumentaci doslova, tak Bible pouze odsuzuje homosexuální styk respektive chování. Nikoli vztah dvou osob natož partnerů.
"Odlučují pohlavní úkon od předávání života." (l.c.) To je sice pravda, ale kolik je dnes heterosexuálních partnerů, kteří se chovají stejně (antikoncepce, kondomy, plánování rodičovství, sex pro potěšení, apod.). Dále bychom mohli argumentovat i tím, že pokud by jeden z manželů byl neplodný, neměl by pak v této logice věci, se zdržet jakýchkoli sexuálních aktů, jelikož by zákonitě nesměřovaly k plození?
"Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se." (l.c.) Tento předsudek byl nesčetněkrát vyvrácen, ale katolická církev pravděpodobně nezná genderovou problematikou a stále se opírá o předsudky, kde žena je stvořena pro výchovu dětí a muž pro zabezpečení rodiny.
Dále žena je pasivní a submisivní, zatímco muž je aktivní a dominantní. Církev tak vytváří nepravdivý úzus o tom, co je správná žena či muž. Předsudek, že se dva muži či dvě ženy nemohou doplňovat, je už úplně nesmyslný.
Článek 2358: "Nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony. Ti si svůj stav nevolí; pro většinu z nich je to zkouška." (l.c.) Tomuto výroku nelze nic vytknout. Opravdu být gay či lesba je pro člověka zkouška. Je sice v některých aspektech hůře zvládána, ale pro heterosexuálního člověka stejně jako pro gaye či lesbu je život jakousi zkouškou, jak obstojí, jak zvládne určité situace, jak se začlení do společnosti atd.
"Proto mají být přijímáni s úctou,…" Úctu si zaslouží každý člověk, nejen gay či lesba. Na druhou stranu je dobře, že Katolická církev pamatuje i na gaye a lesby. O tom, zda je doopravdy přijímá s úctou, bychom mohli minimálně polemizovat.
"…soucitem a jemnocitem." (l.c.) Toto slovní spojení je podle mého názoru přinejmenším nesprávné či nevhodné. Vyjadřuje totiž jakýsi nesoulad. Jinými slovy poukazuje na to, že gay či lesba je "silně" postižen/a určitou poruchou, která si nezaslouží nic jiného než soucit. Myslím si, že gayové a lesby potřebují hlavně respekt, ať se jedná o ústavní práva, sociální a etická. Ale určitě ne, soucit a jemnocit.
"Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace." (l.c.) Myslím si, že to právě církev nečiní. Diskriminace je cílené upřednostňování určitých nároků a práv na úkor druhých, kteří jsou určitým způsobem oslabeni se hájit. Církev diskriminuje gaye a lesby, o tom není pochyb, když jim nedává stejná práva i povinnosti jako heterosexuálům.
Na konci tohoto paragrafu je upozornění, že gayové a lesby jsou povolání naplnit Boží vůli, i když to bude obnášet určité těžkosti.
Článek 2359: "Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřně svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti." (l.c.) Bohužel ani tento článek není přijatelný. Obecně nelze oddělovat lidskou sexualitu od člověka samého. Vždyť askeze je dobrovolná volba i v samotné církvi. Najít vnitřní svobodu skrze sebeovládání, respektive skrze příkazy a zákazy určité instituce, je nesmyslný a pokřivený názor, pokud nevychází z upřímné touhy a víry.
Co je to křesťanská dokonalost? Z těchto výroků lze usuzovat, že křesťanské dokonalosti člověk docílí zdržením se jakýchkoli sexuálních projevů, pokud jsou homosexuální či nevedou k plození dětí. Samozřejmě, že tento termín (křesťanská dokonalost) nelze tak jednoduše z teologického hlediska odsoudit a má v katechismu svůj význam, ale v tomto kontextu vyznívá minimálně podivně.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Komentáře

1 Zoe Zoe | E-mail | 18. července 2007 v 12:29 | Reagovat

Jsem Křesťanka a s odsuzováním homosexuálních lidí se setkávám dnes a deně a je mi z toho na nic.Mám s tím docela problém.Ano,církev říká:miluj lidi bez rozdílu,jako tomu činil Kristus.A tyhle lidi církev zavrhuje.Vždyť nás tak Pán stvořil a když chce mít jedince stejného pohlaví milující se na vzájem tak je tady má.Myslím si,že nic,co takhle stvořil není bezdůvodné.Proč by se nemohli milovat tito dva lidé,vždyť je to stejná láska jakou nás Pán učí,kterou nám daruje a kterou chce abychom darovali.Tak proč tuto lásku odsuzovat.

2 David Daniel David Daniel | E-mail | Web | 19. července 2007 v 8:46 | Reagovat

Ahoj Zoe,

taky jsem křesťan a  Vaším názorem se plně ztotožňuji. Doufám, že si jednou církevní představitelé uvědomí, že gayové, lesbičky a transexuálové, bisexuálové aj. jsou stejní jako ostatní lidé, jen v určitých aspektech se odlišují od většiny. To co z nás dělá dobré lidi, není naše sexuální orientace, ale to, jak se chováme k ostatním, jak umíme projevovat lásku k druhým. Bude to dlouhá cesta, ale snad se to jednou změní.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama