Pedagog a homosexualita část 3.

9. srpna 2007 v 14:34 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
5. TÉMA HOMOSEXUALITY VE ŠKOLE
S tématem homosexuality se setkáváme ve dvou rovinách. Jednak jako součástí rodinné a sexuální výchovy a jednak při potenciálním setkání s příslušníkem této sexuální minority mezi studenty. Jak si ale ukážeme, obě roviny se mnohdy překrývají.
Zachováme-li tradiční 4 % prevalenci homosexuality, pak je pravděpodobné, že na každé škole se vyskytuje nějaký mladý gay či lesbička.Vzhledem k tomu, že si mnohdy svou orientaci plně neuvědomuje a nepřipouští, pak mu právě osvěta může pomoci najít jeho místo v lidské společnosti, nijak nezatížené vlastními předsudky.
Jak můžeme mladému člověku pomoci? Pedagog se může pokusit vytvořit přátelskou apřijímající atmosféru k lidem, kteří svůj život prožívají odlišně od majoritní společnosti. Mnohdy postačí prosté vyjádření vlastního názoru, zvláště pokud je tolerantní. Taková atmosféra mezi studenty pak napomáhá pozitivnímu průběhuprocesu sebeuvědomování a sebepřijetíu gayů a lesbiček. Není neobvyklé, že si pak student vybere právě tohoto pedagoga a svěří se mu se svými obavami či starostmi.
Pedagog také přinášíodborné informaceo homosexualitě. Mladý člověk se tak mnohdy poprvé dozvídá (bez pejorativního nádechu) o životním stylu gayů a lesbiček. Proto je nesmírně cenné, pokud tyto informace jsou moderní, vysoce odborné a zbavené předsudků, které by již dopředu předurčovaly způsob, jak si je děti "zpracují". Lze tak omezit bulvární způsob zobrazování tohoto tématu v mnohých médiích.
Lze si snadno představit, jak to působí na mladého gaye a lesbičku. Cítí oporu nejen u pedagoga, ale potažmo i u svých spolužáků. Mladí homosexuálně orientovaní lidé bývají obecně citově a duševně křehcí a odmítavá reakce či nepochopení jim může velmi ublížit.Často traumaticky prožívají odmítavé postoje společnosti.
Není však správné, abyskrytí homosexuálovéopouštěli svůj "úkryt". Takové zviditelnění může být předčasné a bolestné. Měli bychom jejich soukromí co nejvíce chránit, podporovat jejich sebevědomí. Proces comig outu byl popsán výše.
Období puberty je pro gaye či lesbičku často obtížnější než pro ostatní. Kromě obvyklých problémů se musí vyrovnávat se svou odlišnou sexuální orientací. Někteří lidé ji v sobě potlačují, zjistí ji až později. Jiní se v důsledku takového uvědomění dostávají do depresí, může dojít až k sebevražedným pokusům. S tím se setkáváme ve 30-50 % případů. Tito lidé se většinou ještě nezačlenili do gay a lesbické komunity, cítí se osamoceni, neumějí najít podporu a sexuální výchova obecně pro ně může být důležitým zdrojem informací a emoční podpory. Vedle školní sexuální výchovy mohou sehrát pozitivní vliv také některá media. Téměř 100 % homosexuálů hodnotí svou sexuální výchovu jako nedostatečnou a zřejmě právě absence těchto informací je pro ně podstatná.
Osvěta o homosexualitě v rámci rodinné a sexuální výchovy má však nesmírný význam i pro ty, kteří jsou orientováni většinově, tedyheterosexuálně.Často si neumějí situaci homosexuálů vůbec představit a podléhají tak pro gaye a lesbičky degradujícím mýtům. Téma menšinové sexuální orientace jim může sloužit pro netolerantní zábavu. Mohou se tak necitlivě dotýkat duševního života např. svých spolužáků.
V každé společnosti existuje okolo pěti procent osob s nenávistnými sklony k menšinám. Představují potenciální zdroj rasismu (a fašismu). Právě negativní postoj k homosexuálům je jedním z typickým rysů těchto osob. V tomto směru se tedy setkává sexuální výchova s výchovou k toleranci a lidským právům. To, že mají mladí lidé předsudky vůči gayům a lesbickým ženám lze tedy pochopit. Učitel rodinné výchovy se může pokusit o jejich mírnění.
Co je důležité zdůraznit? Je nanejvýš pravděpodobné, že se v budoucnu děti s homosexuály setkají. Mohou to být jejich sousedé, spolupracovníci. Budou možná mezi jejich přáteli. Může se stát, že se vyskytne homosexuální chlapec či děvče v jejich rodině. Dokonce může nastat situace, že gayi či lesbičkami se mohou narodit jejich vlastní děti.
Každý z nás může těmto lidem pomoci. S naší pomocí se mohou bezproblémově integrovat ve většinové společnosti. Není tedy nutné vytvářet společenské "ghetto".
Základní informace se dobrou sexuální výchovou dostávají také k těm, kteří se homosexuálně pouze chovají, i když jejich orientace je heterosexuální, případně bisexuální. V tomto případě jsou informace o bezpečnějším sexu mezi muži nebo mezi dívkami hlavní oporou v boji proti HIV/AIDS (a dalším pohlavním chorobám) u této jinak těžko oslovitelné populace.
Téma homosexuality můžeme v rodinné a sexuální výchově využít poměrně záhy. Na rozdíl od mnoha dospělých dítě bez větších problémů akceptuje skutečnost, že podobně jako se mají rádi jeho rodiče, mohou se mít stejně dobře rádi dva muži nebo dvě ženy, proto tedy žijí spolu. Podobně jako u heterosexuálních párů při této informaci nezdůrazňujeme sexuální stránku života. V prepubertě tedy žákům představujeme homosexualitu jako citový vztah, který se projevuje v tom, že vztah mezi sebou vytvářejí dva muži, nebo dvě ženy.
Stává se, že dítě samo sděluje svou zkušenost - setkalo se s homosexuály v běžném životě, nebo o nich slyšelo, četlo… Takto vzbuzený zájem usnadňuje pedagogovi situaci.
Jak již bylo zdůrazněno, hlavním prostorem pro téma homosexuality je období dospívání. Homosexualita by neměla být pojednána jen jako varianta lidského chování, ale jako prožívání, sebeuvědomování, hledání citových vztahů a životního stylu. Vysvětlení biologických predispozic sexuální orientace může napomoci k přijetí tolerantního a akceptujícího postoje u většiny. Kapitolu o etiologii homosexuality připojujeme na závěr tohoto průvodce.
Málokdo si uvědomuje, že proces coming outu má mnohem složitější věřící gay či lesbička. Problematika víry a homosexuality je velmi citlivá a to nejen pro mladého člověka. Stejný problém má i sám pedagog, pokud je věřící. Postoje vědy a víry se v otázkách homosexuality liší. Pak je na zvážení každého z nás, jak celé téma pojmout. O problematice víry a homosexuality se dočtete na http://vira.004.cz.
6. NÁMĚTY PRO HODINY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY
Pouhé informace, i když vysoce erudovaně podané, nemohou stačit pro kvalitní sexuální výchovu. Můžeme tedy výuku obohacovat o problémové situace a nabízet tak různá řešení. Nejen, že tak zaktivujeme většinu žáků, ale můžeme úspěšně formovat jejich postoje k homosexualitě. Jaký to má přínos pro homosexuály samé je nasnadě. Pozor také na užívání slova "normální" ve vztahu k heterosexualitě.
Pro lepší pochopení situace gayů a lesbiček můžeme zařadit potenciální situaci, kdy chlapce osloví chlapec nebo dívku osloví dívka a sdělí hloubku svého citu vůči tomu druhému, zamilovanost. Jak by studenti reagovali? Necháme je pak navrhovat různá řešení. Jak odpovědět a neublížit? Možná se mezi nimi najdou i homofóbní reakce. Pokusíme se takovému přístupu naslouchat. Už to, že se studenti ve třídě nad tématem zamyslí, je velmi pozitivní.
Takové reakce mohou být, jak jsme již naznačily, odrazem nepřijetí vlastní sexuální orientace. Znovu tedy můžeme připomenout, že člověk si svou sexuální orientaci nevybírá, je mu dána od narození. Gay ani lesbička nejsou nikým méně hodnotným, ale jejich city jsou upřímné a opravdové, jako u heterosexuálů.
Asi ideální reakce na homosexuální vyznání lásky (pokud ji nelze opětovat) je citlivé odmítnutí. "Neber to zle, ale nejsem jako ty." Říct to diskrétně, beze svědků. Lze nabídnout pomoc při seznamování s jinými gayi či lesbičkami. Byla by škoda, kdyby hezké přátelství mělo skončit, ale nemůže stát na neuskutečnitelných snech.
Snad nejhorší situace by nastala, kdyby oslovený reagoval zesměšňujícím zveřejněním celé události. Taková senzace a pobavení ostatních na úkor citlivého jedince mívá katastrofální následky.
Dotyčný, nešťastně zamilovaný je zostuzován, ponížen, terčem posměchu a urážek. Bývá stranou kolektivu, mnohdy přechází na jinou školu. O problému svého potomka se mohou poprvé dozvědět rodiče - buď od učitele, od spolužáků či jejich rodičů.
Vyplatí se vyzvat studenty, co by potenciálnímu spolužákovi - gayovi či lesbičce - nabídli za pomoc. Co jsou ochotni pro ně udělat. Pokud mezi nimi opravdový homosexuál sedí, zcela jistě to ocení. Nemusí přitom vycházet ze své anonymity. Slova, která by mohla zachraňovat, by z úst pedagoga mohla znít v tom smyslu, že i on je připraven naslouchat a pomoci. Pak už kontaktu nic nebrání.
Do hodin sexuální a rodinné výchovy však také patří, jak by se měli homosexuální jedinci seznamovat. Jaké mají možnosti kontaktu? Proč to nenabídnout jako téma pro třídu? Stejně tak můžeme se studenty rozebírat, jak sdělit svým nejbližším o své sexuální orientaci. Mají se za co stydět? Mohou to změnit? Mohou žít šťastným a plnohodnotným životem? Známe nějaké "slavné" gaye či lesbičky?
Jeden pedagog nabízí svým studentům určitý příběh z daleké budoucnosti. Všichni zde žijí homosexuálně. Muž bydlí s mužem, žena se ženou. Je to společenská norma. Tak je to "normální". Vypráví příběh dvou chlapců, kteří spolu vedou spořádaný život. Sportují, navštěvují kina, divadla, mají se rádi. Jeden z této dvojice však začne pozorovat, že se s ním něco děje. V noci se mu zdají sny o dívkách, myslí na ně i přes den. Pak se stane něco osudového - potká nádhernou dívku, která je v restauraci na večeři se svou přítelkyní. Jejich city jsou oboustranné. Co dělat? Jak se zachovat? Studenti sami domýšlejí příběh.
Pedagog by měl myslet také na mladé chlapce a dívky, kteří se nacházejí v etapě hledání vlastního já. Mladí muži hledají v sobě své mužství a dívky své ženství. Nezřídka se stává, že se mladý člověk domnívá, že je homosexuální. Dokonce může přechodně i homosexuálně žít (např. společná či vzájemná onanie). Bývá to odraz psychosexuální nezralosti. Tato nejistota ve své sexuální roli způsobuje vážné trauma. Často stačí citlivý rozhovor o tom, že se to mladým lidem stává, a může být po problému.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama