Ušáček vs. Gay komunita

17. srpna 2007 v 14:02 | D.D.
Zde si můžete přečíst přepis rozhovoru s Radimem Ševčíkem (alias Ušáčkem) a mojí rekací. Co vy si myslíte o tom, jak by se měl chovat správný gay nebo lesba? Máte nějakou zkušenost, o kterou by jste se chtěli podělit? Jestli se chcete k tomuto rozhovoru vyjádřit, využite možnosti vložení svého komentáře pod článkem.
GATE Brno a magazín Q nepřinášejí žádný užitek!
Intro článku:
V rámci pražského festivalu eLnadruhou to 21. května v Cafe Therapy pěkně vřelo. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva tam uspořádala seminář s názvem GLB komunita v Čechách.
Hlavními body programu byla témata: Jaké je postavení GLB komunity v Čechách? Jsou lidé GLB v České republice diskriminováni? Jak vnímá GLB komunita svůj obraz a jaký je její obraz v očích veřejnosti?
Redakci BiG Kontaktu kontaktoval Radim Ševčík, v G komunitě známější pod přezdívkou Ušáček (vede web Usacek.eu), a požádal nás, zda by mohl formou rozhovoru sdělit své názory na tuto akci. Jsme přesvědčeni, že každý dobře míněný, byť i třeba kontroverzní názor je této věci ku prospěchu, a proto jsme si dali s Ušáčkem dostaveníčko.
"Akce mne velmi mile překvapila," prohlásil Ušáček úvodem. "Osvětový program byl připraven dobře. Je rozumné oslovit celoplošně nejen velké GL celky, ale i malé a drobné skupinky kluků a holek, protože jsou to právě oni, kdo komunitu vytvářejí. Tady ale nastal první zádrhel. Například já se o akci dozvěděl spíš omylem, než cíleně."
Jakou cestou měli organizátoři akce oslovit zájemce?
"Přes webové prezentace, které jsou dostupné na internetu a kde jsou i potřebné kontakty."
Jak ses o akci vlastně dozvěděl?
"Díky panu Ivu Procházkovi, který se zabývá prevencí HIV. Jeho velkou snahou je informovat všechny, které má v adresáři."
Co ti vadilo v průběhu akce?
"Nedokázali jsme se shodnout, co přesně zahrnuje pojem GL komunita a náležitost jedince k ní. Omylem byl častý názor, že se všichni k této komunitě musíme hlásit, protože jsme její součástí. Pravda je, že její součástí jsme, ale ne každý považuje za nutné se hlásit právě ke skupině stejně orientovaných jedinců. Šlo o vyjádření určitého bratrství vůči komunitě. Pro někoho je samozřejmost patřit k tomuto bratrstvu komunity a aktivně se podílet na GL životě. Jenomže někdo považuje dokonce i za škodlivé patřit ke komunitě třeba jen kvůli všeobecným názorům na chování GL lidí především v sexuální oblasti. A někdo by naopak k tomuto bratrstvu rád patřil, ale nemůže z důvodů např. diskriminace svého okolí. Například mého 16letého kamaráda Tomáše z Rožnova za coming out vyhodili rodiče z domu a nějaký čas musel bydlet u mě. Nyní žije se svým přítelem."
Znamená to tedy, že názory na bratrství gayů byly na semináři prezentovány jako: Správný gay se hlásí za všech okolností ke komunitě?
"Ano, přesně tak. A dále mě nepotěšily názory členů GATE Brno, kteří svůj projekt v diskusi a workshopu prezentovali jako nejbezpečnější útočiště pro náctileté kluky v období comingoutu, ale myslím, že se to neděje. GATE je dotovaný projekt, který se za desetitisíce korun věnuje nějaké činnosti, ale není mi jasné, jaké. Připadá mi jen jako dotovaná reinkarnace STUDu Brno."
Podle čeho tak soudíš?
"STUD už půl roku neprovozuje vlastní internetové stránky, zanechal sám sebe jako mrtvý projekt, a místo toho tvoří jiné projekty. Nechápu, jak často se budou vytvářet nové a nové projekty a za sebou nechávat trosky již běžících projektů. Zajímalo by mně, proč STUD a GATE na semináři nepředstavily aspoň ve zkratce konkrétní příklady své působení. Na svých stránkách odkazují na pořádání besed pro školy, ale není tam uvedeno, kolik přednášek bylo uskutečněno, na jakých školách a s jakým výsledkem. Taky by mne zajímalo, jakým způsobem se školy dozvědí o možnosti přednášek. Nedomnívám se, že ředitelé škol jsou pravidelnými návštěvníky stránek STUDu a GATE. Přijde mi to jako bezvýznamné plkání nad čajem a navíc zaměřené pouze na Brno."
Takže jsi nikdy neviděl jejich přednášku v reálu?
"Před časem jsem jim oznámil, že se takové přednášky chci zúčastnit, ale odpověděli mi, že přednášky jsou pro náctileté, a to já už nejsem, a proto tam nemám přístup. Považuju jejich projekt v této současné podobě za nebezpečnou hračku, prostřednictvím které se vykřikují do tmy nebezpečné a výbušné názory, nekontrolované odbornou a širokou veřejností. Takový projekt může do jisté míry poškodit ty, kteří se hrdě přihlásí ke své orientaci, a pak zažijí pravé peklo ze strany rodiny, přátel nebo zaměstnavatele či školy. Představitelé projektu tím kryjí své skutečné aktivity a znemožňují kontrolu jak ze strany široké veřejnosti, tak těch, kteří tyhle aktivity platí."
Který názor při seminární diskusi se ti nejvíce nelíbil?
"Že každý GL člověk by měl bez problémů svému okolí prezentovat veřejně a bez obalu, že je homosexuální orientace. Tento názor je podle mě nebezpečný."
Co ti na tvou protiargumentaci řekli?
"Začali koktat a prý to nemysleli tak, že to platí pro všechny. Dalším bodem úrazu byl pořad Q na ČT1. Kritizovali ho všichni kromě opět GATE, který asi vnímá podle jejich slov život jako velkou zábavu a právě tak je asi třeba se prezentovat na veřejnosti. Kromě členů GATE jsme se shodli se na tom, že pořad Výměna manželek s lesbickým párem měla ve vztahu k veřejnosti daleko lepší účinek než půlroční vysílaní magazínu Q za peníze daňových poplatníků."
Jaké konkrétní výtky vůči Qéčku zazněly?
"Noblesně to vyjádřil pan Jiří Hromada. Podle něj je Qéčko jen navoněný kluk, kterého můžu pozvat na skleničku, ale po pěti minutách si s ním nemám co říct. Není nám jasné, pro koho je pořad určený. Mladí tvrdí, že je pro seniory, a ti zase naopak. Mně osobně Qéčko přijde jako trapný projekt neodrážející život obyčejného G kluka. Když je prezentován jako
lifestylový pořad a je placen z našich daní, mohl by být aspoň o něčem. Tvůrci Qéčka dělají pořad od stolu, aniž se zabývají návrhy na reportáže ze stran malých skupin, které podle mě vytvářejí GL atmosféru v místech, kde bydlí. Takový je například projekt Gay Valach - malá skupinka lidí, co se občas sejdou na výletě nebo jen tak. Ten, kdo nemá internet, se o takových drobných aktivitách a snahách mnoha malých skupin právě přes celoplošné vysílání nikdy nedozví, a to je velké mínus."
Předkládal jsi tvůrcům Qéčka nějaký vlastní konkrétní návrh?
"Ano, půl roku před začátkem vysílání a pak v průběhu prvního dílu. S přáteli jsme navrhovali, aby se pořad co nejvíc věnoval coming outu a aby byl v každém díle prezentován osud alespoň jednoho 15letého gaye. Aby díky pořadu mladý gay dokázal lépe pochopit, co se v jeho nitru odehrává a aby neudělal nějakou chybu, co se týče prvního sexu, známosti a hlavně coming outu. Dokonce jsme Qéčku vyrobili promo na různých webech. Z redakce nám odpověděli, že vědí, o čem točit a že naše aktivity nezapadají do lifestylového pořadu pro GL."
Můžeš na závěr shrnout své pocity z proběhnuvší akce GLB komunita v Čechách?
"Seminář byl velmi dobrý počin k získání informací o stavu diskriminace GL osob. Děkuji všem organizátorům za jeho uspořádání. Byl to super krok k setkání vládních i nevládních projektů a jednotlivců. Nelíbí se mi však projekty, které jsou hrazeny z různých fondů a které nepřinášejí žádný užitek - GATE Brno, magazín Q. Zároveň věřím, že na základě pořádaného semináře vzniknou nové vazby mezi gayi a lesbičkami, protože gayové, kteří jsou početně i organizačně silnější, se zatím vlastně nikdy nezapojili do spolupráce s lesbickými organizacemi. Je velká škoda, že holky a kluci nepodnikají něco společně. Dozvěděl jsem se, že už se s holkami chystají nějaké společné výlety, a tak uvidíme, co to přinese. Ve výsledku to bude určitě lepší, než aby si každý krtkoval na svém písečku."
(připravil Josef Musil)
Moje reakce na rozhovor, která byla uveřejněna v č.7-8 časopis BiG Kontakt:
Obecně se domnívám, že názory, které byly prezentovány na daném semináři neměly za účel jasně definovat, jak by se měl "správný" gay nebo lesba chovat v rámci GL komunity. Spíše naopak! Měly pouze dát podměty k dalšímu zamyšlení nad osudem a budoucím vývojem GL komunity v ČR nebo zda-li se dá vůbec hovořit o tom, že v ČR existuje nějaká GL komunita. Dle mého názoru, nelze jasně a exkluzivně vytyčit, co je správný gay nebo lesba a jak by se měl chovat. Pravdou ovšem je, že GL komunita v ČR, může být chápána "pouze" jako prostor GL barů a klubů. Což je dle mého mínění omezený pohled na danou problematiku. Současně si myslím, že by bylo dobré, a k tomu vedl i tento seminář, aby se aktivní účastníci uvnitř GL komunity spojili, při prosazování rovných práv vůči společnosti.
Pracovní skupiny, které byly utvořeny v rámci semináře se zabývaly různými pohledy na problematiku GL komunity a postavení gayů a leseb v české společnosti. Názory se samozřejmě různily, dle individuálních zkušeností účastníků. Přesto bych se vyvaroval takto jasného resumé.
Co se týče, výtek na adresu sdružení GATE, bych opatrně vynášel jasné úsudky o "zbytečnosti" těchto aktivit. Jako každá aktivita, má i tato, svá jasná pravidla. Dle mého názoru, mají organizátoři jistě dobrý důvod, proč si vymezili svoji cílovou skupinu takto (tj. věk do 20 let). Grantové a dotační prostředky patrně získávají proto, že se zaměřují na takto mladé lidi. Myslím si, že je správné, že mladí gayové mají možnost se do těchto aktivit zapojit. Pokud má někdo jasnou vizi, organizační schopnosti, chuť a čas jistě mu nic nebrání v tom, aby obdobné sdružení založil i Praze nebo jiném městě.
Můj názor na pořad Q, je ve skrze pozitivní. Měl jsem možnost s týmem Q spolupracovat a myslím si, že spolupráce byla na velmi vysoké a profesionální úrovni. Co se týče předešlého pořadu - LeGaTo, je Q zcela odlišným pořadem. Domnívám se, že autoři mají jasně danou strukturu a snaží se poukázat na různé aspekty GL života. Je zřejmé, že vše nelze do pořadu zapracovat, z hlediska financí. organizačního týmu, vysílajícího času apod. Tento pořad oslovuje nejen GL komunitu, ale i většinovou společnost a tím, pomáhá i k lepšímu pochopení GL osob ve většinové společnosti.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Pragmate Pragmate | E-mail | 8. října 2007 v 15:48 | Reagovat

Ušáček? Nudný rebel bez příčiny. Toť vše.

2 Dbb Dbb | E-mail | 13. února 2008 v 13:22 | Reagovat

Abych řekl pravdu nikdy jsem se o to moc nezajímal... tak nevím... rozhodně se mi ale líbí ten dvojí pohled... (na Q a GATE ačkoli netuším co to je)

V prvním odstavci byla položena otázka na níž se mi celkem chce odpovědět (i když si nejsem jist zda-li mám co říci): Jak by se měli chovat?

Podle mě jako lidi... to že má někdo jinou orientaci přeci neznamená že je jiným člověkem... svým způsobem si nejsem jistý zda-li je na místě nějaké organizace vůbec mít (tím může dojít k odčlenění se od celku), ano samozřejmě každý je rád ve společnosti lidí kteří mají něco společného, ale nějaké oficiální státem dotované organizace mi příjde tak trochu jako diskriminace většiny... (je to asi dost neobratně řečeno, ale lépe to neumím)

(P.S.: když už sem píšu tak toho zneužiji... jak jsem říkal nikdy jsem se o to moc nezajímal... ale myšlenka začlenění se do gay komunity mě láká... z části ze zvědavosti, přiznávám... tak bych vás rád poprosil zda-li by jste mi někdo mohl doporučit stránky/organizaci...)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama