Duben 2010

Chtějí gayové a lesby adoptovat děti

1. dubna 2010 v 19:11 | D.D. |  HOMOSEXUALITA A RODIČOVSTVÍ

Ke konci roku 2009 jsme Vás požádali, abyste nám pomohli při vyplňování krátkého dotazníku, který se týkal zejm. zájmu gayů a leseb o adopci dětí. Všem, kteří se zúčastnili našeho dotazníku děkujeme.

Zde jsou shrnuty výsledky...


Potřebnost registrovaného partnerství

Z výzkumu vyšlo, že většina respondentů vnímá jako potřebnou existenci zákona
khui
 o registrovaném partnerství (N=304, 86%). Přijetí zákona o registrovaném partnerství považovali respondenti v kraji Vysočina, dále pak ve věku od 16-20 let a ve věku od 46 let a výše. O uzavření registrovaného partnerství nejčastěji uvažují lesbičky (N=62, 45,16%), dále pak gayové (N=212, 36,79%). Z celkového počtu respondentů o uzavření registrovaného partnerství uvažuje necelá polovina dotázaných (N=304, 49,34%). Nejčastěji se jedná o respondenty v Královéhradeckém a Plzeňském kraji (75%).


Udržování partnerského svazku gayů a leseb

Ve stálém partnerském svazku žijí nejčastěji gayové (N=212, 63,21%) a více než polovina dotázaných lesbiček (N=62, 54,84%). Z celkového počtu respondentů udržuje dlouhodobý vztah více než polovina dotázaných (N=304, 55%).


Umožnění adopce dětí gay a lesbických párů

Z celkového počtu respondentů se většina domnívá (N=304, 83,55%), že by Česká republika měla přijmout zákon, který by umožňoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Tuto možnost by využily nejčastěji lesbičky (N=62, 61,29%) a necelá polovina gayů (N=212, 45,72%). V souvislosti s možností adopce se dotazník zaměřoval i na postoje respondentů k možnému negativnímu vlivu výchovy stejnopohlavními páry na vývoj dítěte. Tento negativní vliv nebyl blíže v dotazníku specifikován. Zde se většina respondentů přiklonila k odmítnutí negativního dopadu na dítě (N=304, 89,47%).


couple
Shrnutí výsledků

Dále z výzkumu vyšlo, že 23,03% (N=304) respondentů, kteří žijí v dlouhodobém partnerském vztahu, plánuje v budoucnu uzavření registrovaného partnerství. Adopci by využily častěji lesby, které žijí v dlouhodobém vztahu (N=62, 35,48%) nežli gayové (N=212, 29,25%). Dalším poznatkem bylo, že z celkového počtu dotázaných, kteří plánují uzavření registrovaného partnerství, by využilo adopci 23,68% respondentů. Pouze 10,53% dotázaných (N=304) se domnívá, že by samotná výchova gay nebo lesbickými rodiči, měla negativní vliv na vývoj dítěte.
Rozbor vzorku respondentů

Celkem odpovědělo 304 respondentů. Skrze distribuovaný dotazník odpovědělo 99 respondentů a 205 respondentů se zúčastnilo internetového dotazování (viz výše). Podle sexuální orientace se nejvíce respondentů přihlásilo k mužské homosexualitě (70%, tj. 212 respondentů). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byly lesbičky - 20% (tj. 62 respondentek), k bisexuální orientaci se přihlásilo 9% respondentů (tj. 28 respondentů) a pouze dvě osoby se označily za transgender, aniž by byl tento pojem nějak více vysvětlován.


Pokud se chcete dozvědět více, napište autorovi.
©David Pospíšil
danidav@seznam.cz

Více informací o výzkumu naleznete zde

Text celého výzkumu si můžete stáhnout zde